วิธีการใช้งาน:
1) ให้เลื่อนเมาส์มาที่มุมล่างซ้ายของกราฟ เพื่อคลิกเลือกไปหน้าถัดไป หรือย้อนกลับ
2) การคลิกเลือกปีที่ต้องการดูข้อมูล ให้คลิกลูกศรชี้ลงที่เลือก 3 ปีย้อนหลัง แล้วคลิกให้มีเครื่องหมายถูกด้านหน้าปีที่ต้องการ ข้อมูลจะเปลี่ยนไปตามจำนวนปีที่เลือก
3) การยกเลิกปีที่เลือก ให้คลิกกล่องสีขาวที่อยู่มุมบนซ้ายให้เป็นเครื่องหมายถูก
4) การปิดกล่องเลือกปี ให้คลิกพื้นที่ว่าง